Prečo nepraxujeme počas splnu a novu

Tradícia necvičiť ashtanga jogu počas splnu a novu má hlboký súvis s hinduistickým lunisolárnym kalendárom. Kým náš západný kalendár zaujíma predovšetkým pohyb slnka, pre Indov je rovnako dôležitý ak nie dokonca dôležitejší pohyb mesiaca. Existujú tu dni solárne i lunárne, pričom práve na tithi, teda dni lunárne (resp. lunárne fázy) sa teraz spolu bližšie pozrieme.

Podľa védskej astrológie existuje 15 mesačných dní (prvým dňom je Pratipad, nasledujú Dwitiya, Tritya, Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptami, Ashtami, Navami, Dashami, Ekadashi, Dwadashi, Trayodashi, Chauturdashi a Amavasya/Púrnima). Spln (Púrnima) a nov (Amavasya) sú posledným pätnástym dňom a striedajú sa. ,,Svetlá polovica mesiaca“, teda dorastajúci mesiac sa počíta od novu po spln a nazýva sa Šukla pakša, mesiac ubúdajúci od splnu do novu alebo tiež ,,tmavá polovica mesiaca“ zas Kršna pakša. Každý z týchto pätnástich dní je rovnako dôležitý, každý z nich nesie so sebou pozitívny alebo negatívny vplyv na naše každodenné životy.

Prečo si však spomíname tieto súvislosti? Ako určite viete, otcovia zakladatelia ashtanga jogy (Šrí T. Krišnamačarija a Šrí K. Pattabhi Jois) študovali a neskôr i prednášali tradičnú védsku astrológiu a poznatky z nej prepájali s ashtangovou jogovou praxou. Aké poznatky nám zanechali?
Isto ste už niekoľkokrát v živote pocítili vplyv Mesiaca na váš organizmus. Z fyzikálneho hľadiska má Mesiac obrovský dopad na celú radu prírodných procesov na zemi. Ak si uvedomíme, aký obrovský vplyv môže mať Mesiac na morský príliv a odliv, akou hybnou silou dokáže gravitačná sila Mesiaca a Slnka spolu s rotáciou Zeme vplývať na oceán a výšku hladiny mora predstavte si ako musí vplývať na ľudský organizmus, ktorý tvorí zo 70% voda.
Vieme, že jednotlivé fázy mesiaca sú určované vzájomnou pozíciou Mesiaca a Slnka. K splnu dochádza, keď sú Mesiac a Slnko vo vzájomnej opozícii (čiže Mesiac je na opačnej strane Zeme ako Slnko), pod novom zas chápeme konjukciu týchto dvoch nebeských telies, pričom Mesiac sa nachádza medzi Zemou a Slnkom. A kedže gravitačný zákon funguje aj v tomto prípade, tak ich vzájomná poloha vytvára energetické vplyvy. Aký súvis majú tieto vplyvy s jogou? Súvisia s hybnou a dôležitou súčasťou jogy a to s našim dychom a jeho kolobehom. Energia splnu korešponduje s koncom nádychu, kedy je prána (životná energia rozptýlená v dychu) nasilnejšia. Je to rozpínavá, smerom nahor sa pohybujúca sila, vďaka ktorej sa cítime plní energie, naplnení a silní avšak emočne sa nedržíme pri zemi, nie sme ukotvení ani uzemnení a máme sklon byť tvrdohlavejší, pričom žijeme viac v hlave ako v srdci. Nov, na druhej strane, korešponduje s koncom výdychu, kedy je najsilnejšia apána. Je to nadol sa pohybujúca sila, vďaka ktorej sme kľudní, rovážni, ukotvení a stojíme nohami pevne na zemi. Apána sa však koncentruje v spodnej časti tela, kde telo zhromažďuje odpadové a toxické látky. Sme preto letargickí, pomalší, nechce sa nám ani mentálne ani fyzicky, stagnujeme a ak sa budeme nútiť do praxe ľahko si vybijeme baterky.

Jogové prázdniny

Cvičenie ashtanga jogy nás okrem iného harmonizuje s prírodnými cyklami a učí počúvať svoje telo. Sledovanie fáz Mesiaca je prostriedkom k väčšej rovnováhe v nás. Podľa priameho pokračovateľa joisovskej tradície a línie učiteľov, syna Pattabhiho Joisa Manjua Joisa necvičíme ásany ani pranajámu (dychové cvičenia) cez spln a nov. V dobe blížiaceho sa splnu sme veľmi ohybní, naše kĺby, šlachy i svaly sú pod vplyvom mesačnej vlády nad tekutinami dobre premazané, naopak počas novu máme telo akoby vysušené, boľavé a ťažkopádne. Ani jeden z týchto extrémov však nie je vhodný k jogovej praxi. Jednak si zvyšujeme šance na zranenie, jednak sa môžeme vychýliť a rozhodiť aj mentálne. Nie je prekvapením a myslím, že viacerých ľudí v období splnu sprevádza aj extrémne striedanie nálad a prehnaná citlivosť. Nov sa zas častokrát nesie v znamení mentálnej otupelosti, ľahkých depresií a stránenia sa ľudí. Okrem toho aj Manjuov otec Šrí K. Pattabhi Jois spomínal, že: ,,Tento deň je veľmi obtiažny. Dve hviezdy sú na jednom mieste. Ako počas novu, tak počas splnu. Je to nebezpečný deň. Keď v ten deň budete cvičiť, môžete si spôsobiť nejaké drobné zranenie či bolesti, ktoré budú miznúť veľmi pomaly. Bude to trvať dlho. Môžete si tiež niečo zlomiť. Preto v ten deň necvičíme.”
Zaujímavý je tiež symbolický význam Slnka a Mesiaca a ich astrologický vplyv na našu myseľ a pravé Ja. Nielen vo védskej východnej ale aj v klasickej západnej astrológii je vplyv tak obrovských vesmírnych telies na našu existenciu nepopierateľný. Vieme, že v astrológii Slnko ako pevný bod vo vesmíre predstavuje nás, naše skutočné Ja (átman), Mesiac na s druhej svojou nestálosťou a premenlivosťou našu nestálu a premenlivú myseľ so všetkými jej prejavmi ako sú emócie, fantázia a pod. Ako sa uvádza v Patanjaliho Joga Sutrách ,,jogačitta vrttinirodah“- čiže, joga je zastavenie poryvov mysle. Potom pozorovateľ (naše skutočné Ja) zotrváva vo svojej pravej prirodzenosti. My však nie sme schopní naše skutočné Ja vidieť, pretože je zakryté myšlienkami. Akonáhle sa však naša myseľ ukľudní, môžeme toto naše pravé Ja pozorovať. Obraz nemizne ani keď sa hladina rozčerí, alebo sú v nej vlny, naša prirodzenosť je hladinou jazera a naše myšlienky ju skresľujú alebo rozmazávajú. Avšak keď vlny ustanú uvidíme náš obraz jasne. Vztah medzi Mesiacom a Slnkom vo forme splnu a novu je dobre ilustrovateľný. Mnoho ľudí v tieto dni podlieha mentálnym ilúziám svojej mysle, preto je dôležité venovať tieto dni duchovnej praxi namiesto fyzickej. Často sa odporúčajú rôzne meditácie, pôsty a očisty.
Zdroje:

http://vedictime.com/en/library/panchanga/tithi, 15.10.2016, 15:45
http://isvara.cz/PDF/jogasutry%20translit+CZ.pdf, 15.10.2016, 14:11
http://aylibrary.blogspot.sk/2012/01/moon-days.html, 15.10.2016, 16:39
TURNOVSKÝ, PAVEL: Rozloučení s tradiční astrologií. Půdorys, Praha 1994.

Reklamy