SPLN MESIACA V BARANOVI

Zajtra vo štvrtok o 20:43 večer sa Luna prehupne do Splnu v akčnom, bojovnom a tvrdohlavom Baranovi.

stiahnuť (2)

Po psychickej stránke sa zajtrajší spln bude niesť v znamení napätia, agresivity, ktorý však našťastie ako príde tak aj odíde. Ako samotný Baran idúci za každú cenu proti múru, sa síce budeme vrhať k cieľu no neúspešne. Nakoľko nie všetky cesty k cieľu najmä pokiaľ sú sprevádzané bezohľadnosťou sú úspešné. Vzrastajúci pocit neistoty, vás bude nútiť riešiť veci rýchlejšie a bezhlavejšie ako je prirodzené, avšak neponáhľajte sa, naopak snažte sa spomaliť, usporiadať si svoje myšlienky, rozumne sa rozhodnúť  a postupovať vlastným pohodlným a bezpečným tempom. A hoci vám pocit kľudu môže pripadať nudný, ak ho nebudete dodržiavať môžete sa vyčerpať skôr než si to uvedomíte. Baranským elementom tohto splnu je síce mimoriadna schopnosť sa rýchlo zotaviť z akýchkoľvek tráum a znovu načerpať sily pokiaľ je to potrebné, avšak pri silnej frustrácii môže celá ohnivosť náhle vyhasnúť. Napriek tomu, že v najbližšie dni pod vplyvom splnu a energií Barana môžete život vnímať ako bitku, našim snažením by mal byť kľudnejší emocionálny rytmus a pozornosť aj smerom k citom iných ľudí. Keď Luna prechádza znamením Barana, ktorému vládne bojovný Mars, nastáva vhodná doba pre akciu a naplnenie ambícii, zahájenie nových vecí, iniciovanie zmien. Je to výhodné postavenie pre aktivity vyžadujúce guráž, rozhodnosť a iniciatívu. Užitočným bude kreatívny skupinový ,,brainstorming”. Pokiaľ by sa vám nedarilo držať na uzde svoju impulzivitu, popudlivosť a prchkosť alebo by sa prejavili sklony vyvolávať spory, skúste šport, ktorý  je výborným prostriedkom na zbavenie sa prebytočnej energie. V citovej oblasti sa prejavuje typická baranská dominancia v rozhodovaní, iniciatíva a zároveň túžba po nezávislosti, prenáhlenosti a prelietavosti. Nie je to ideálny deň pre rodinný život, nakoľko partneri inklinujú k hádkam, prebieha boj o moc a pokiaľ jeden z partnerov nie je podriadenejší môže vypuknúť oheň na streche. Výborným únikom môže byť už horespomínaný šport, akákoľvek fyzická aktivita, či kreatívna činnosť.

aries3

Zo zdravotného hľadiska sme pod tlakom a stresom, veľkým nervovým napätím, čo môže viesť až k silným migrénam. Baran vplýva najmä na hlavu, mozog, tvár a oči, tieto oblasti si chránime pred chladom a vetrom. Pokiaľ sa u vás prejavuje tendencia veci odkladať na neskôr, prípadne sa riešeniu dôležitých otázok vyhýbate úplne aj to môže byť dôvodom na tlak a stres. Vyhnite sa pitiu stimulantov a nervových ,,dráždičov” ako sú káva, čierny čaj, alkohol, energy drinky a pod.

e3d0c6a990_102008887_o2

 

Védska astrológia ohľadom splnu hovorí nasledovné. Ak ste sa cítili trápení chaosom posledných dní, nie ste sami. Najbližší spln bude na nás pršať veľmi potrebnou dávkou liečivého svetla. Silný úrodný mesiac nám otvorí nové a expanzívne príležitosti v živote, zatiaľ čo tieň pochybností a strachu bude miznúť. Mesiac sa bude nachádzať v priaznivom priestore oblohy nazývanom Revati, ktorá je hviezdou bohatstva. Revati inšpiruje k mieru a harmónii, chráni cestujúcich a pomáha obnoviť a nájsť stratené veci. Je to skvelý čas na cestu, pohostenie a milé stretnutia s priateľmi a tvorbu nových plánov do budúcnosti. Objavuje sa tu však aj jedna nová formácia známa ako Kala Sarpa Yoga alebo Had času, ktorý je ťaživým a zároveň hlboko transformačným vplyvom na globálnej úrovni. Sila hada času môže podnecovať dôležité obraty, spúšťať posuny vo vedomí a urýchliť tempo zmeny. Zostaňte otvorení novým nápadom a riešeniam, ktoré menia priebeh problémov vo vašom živote, pokiaľ sa momentálne objavujú. V Indii známy sviatok Sharad Purnima, ktorý reprezentuje Spln mesiaca otvára portál k Lakshmi, hinduistickej bohyne bohatstva a prosperity. Lakshmin božský ženský vplyv, alebo shakti, bude načerpávať jasné lúče mesiaca počas štvrtkovej noci. Ak sa vám zdá, že vás vesmír drží finančne späť, alebo máte pocit, akoby ste stále prešľapovali na rovnakom mieste tak tento Spln poskytne nápravu. Hovorí sa, že Lakshmi zasypáva nočnú oblohu s dažďom šakti známym ako Amrita Barkha. Mesačné kúpanie v tomto nebeskom nektári je obzvlášť výhodné. Ak chcete vyrobiť svoje vlastné “mesačné mlieko”, ktoré je nabité šaktmi, nechajte pod slnkom pohár mlieka akéhokoľvek druhu (nemusí byť živočíšneho pôvodu) a zdieľajte ho s priateľmi a rodinou, aby ste zvýšili zdravie, bohatstvo a prosperitu. Je to ťažší čas, ale existuje celá rada pozitívnych príležitostí, ktoré môžu predznamenávať zmeny, ktoré sú len a len na nás. Nadchádzajúci mesiac Revati dáva požehnanie nádeji a prosperite pre všetko.

 

Reklamy

CHRBTICA

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým prečo joga vlastne anatomicky rieši chrbticu? Zrejme ste sa stretli aj s obľúbeným výrokom, že podľa ázijských národov ,,je človek taký mladý, ako má pružnú chrbticu”. Budme dnes trošku odborní a priblížme si túto problematiku.

Gray_111_-_Vertebral_column

CHRBTICA A JEJ ANATÓMIA

Chrbtica (lat. columna vertebralis), ktorá siaha od spodiny lebky až po panvu je tvorená 33 až 34 stavcami (lat. vertebrae), medzistavcovými platničkami (lat. disci intervertebrales) a väzmi. Stavce sú krátke kosti, z ktorých každý má v sebe otvor (lat. foramina magna) vytvárajúci chrbticový kanál, v ktorom je uložená miecha, z nej vystupujú pomedzi stavce miechové (spinálne) nervy.

19470 (1)

Chrbtica sa delí na 5 častí podľa ktorých sú pomenované aj stavce
 • 7 krčných stavcov (lat. vertebrae cervicales) – stavce C1 až C7, tvoria krčnú chrbticu
 • 12 hrudníkových stavcov (lat. vertebrae thoracicae) – stavce T1 až T12, tvoria hrudníkovú chrbticu
300px-Gray91.png
 • 5 driekových stavcov (lat. vertebrae lumbales) – stavce L1 až L5, tvoria driekovú chrbticu
 • 5 krížových stavcov (lat. vertebrae sacrales) zrastených do krížovej kosti (lat. os sacrum) – stavce S1 až S5, tvoria krížovú kosť
 • 4 až 5 kostrčových stavcov (lat. vertebrae coccygeae) zrastených do kostrče (lat. os coccygeum)

Gray100

MIECHOVÉ (SPINÁLNE) NERVY

Miechové nervy sú skupinou periférnych nervov, ktoré vychádzajú z miechy. Privádzajú signály k svalom tzv. motorické nervy, a odvádzajú signály z receptorov tzv. senzorické nervy. brachial plexus

Z miechy vystupuje 31 párov periférnych spinálnych nervov, ktoré sa rozvetvujú do dvoch koreňovpredný miechový koreň obsahuje motorické vlákna, opúšťa miechu cez ventrálny koreň a mieri ku svalom; druhý zadný miechový koreň obsahuje senzorické vlákna, vstupuje do miechy cez dorzálny koreň a mieri do mozgu. Predné a zadné miechové korene sa spájajú tesne pred vstupom do medzistavcových otvorov, ktorými tieto nervy vystupujú z chrbtice.

Každý pár spája cez periférne nervy miechu s určitou oblasťou tela:

 • krčné nervy – 8 párov; inervujú kožu a svaly hornej končatiny, hlavy a krku
 • hrudníkové nervy – 12 párov; inerv. medzirebrové svaly, kožu a svaly chrbta a hrudníka
 • driekové nervy – 5 párov; inerv. svaly a kožu brucha, stehna, kožu pohlavných orgánov
 • krížové nervy – 5 párov; inerv. kožu a svaly dolnej končatiny a sedacie svaly
 • kostrčové nervy – 1 pár; u človeka bez funkcie

Na obrázku nižšie si prosím všimnite ako dôležitú úlohu zohrávajú periférne (miešne) nervy v našom tele. Všimnite si prosím inervované oblasti aj možné symptómy v prípade porušenia buď jednotlivých nervov alebo samotných stavcov, či oblasti chrbtice.

Orgánový systém

FUNKCIA CHRBTICE

Chrbtica predstavuje dokonalý funkčný systém s dokonalou architektúrou. Je to vzorová ukážka biomechanickej architektúry, zloženej z viacerých častí, ktoré do seba presne anatomicky a funkčne zapadajú.

Základnou funkciou zdravej chrbtice je:

 • Udržiavať naše telo vo vzpriamenej polohe. Chrbtica anatomicky a funkčne spája dolnú a hornú časť tela.
 • Je nástrojom udržania rovnováhy.
 • Pohyblivosť chrbtice zabezpečuje nášmu telu hybnosť a mobilitu. Umožňuje nám prakticky všetky druhy pohybov  (predklony, záklony, úklony do strán, bočné rotácie a otáčanie hornej polovice tela i vtedy, keď dolná ostáva statická). Zabezpečuje súhru a kombináciu všetkých týchto menovaných pohybov. Chrbtica je pohybové prevodové centrum celého tela. 
 • Je miestom, na ktoré sa pripájajú a upínajú ďalšie dôležité funkčné časti pohybového aparátu (šľachy, väzivo, svaly a celé svalové skupiny)
 • Chráni vo svojom vnútri mnohé dôležité štruktúry ako je miecha a nervové korene, pomocou ktorých spája centrálny nervový systém (CNS) uložený v mozgu s ostatnou časťou tela. Nervové vlákna uložené v chrbtici vedú impulzy z mozgu ku všetkým vnútrohrudným a vnútrobrušným orgánom tela a impulzy  z nich zase prenáša spätne do mozgu. Centrálny nervový systém integruje funkciu celého organizmu. Na to potrebuje stály prísun potrebných informácií. Tie prichádzajú systémom nervových vlákien. Chrbtica je niečo ako ústredná dráha.

Z tohto všetkého vyplýva jasný záver a to, že chrbtica je základný, esenciálny a nenahraditeľný systém ľudského tela, pričom jej anatomické, alebo funkčné poškodenie má za následok vznik závažných zdravotných ťažkostí, obmedzení a handicapov.

JOGA A CHRBTICA (princípy sthira a sukha)

Centrálny nervový systém so svojimi zložitými zmyslovými a pohybovými funkciami počíta s obrovskou dávkou ohybnosti  pri činnosti stavcov počas nášho vývoja. Nakoľko sa tieto systémy vyvíjali milióny rokov a stali sa veľmi dôležité pre prežitie našich predkov, bolo potrebné, aby sa vyvinula zodpovedajúca ochranná štruktúra, ktorá by zohľadňovala voľný pohyb (pružnosť) a zároveň bola dostatočne stabilnou, aby poskytovala ochranu týmto životne dôležitým, ale aj jemným tkanivám. Táto štruktúra, kostrová chrbtica, je možno najvkusnejším a najkomplikovanejším prírodným riešením, ktoré spĺňa požiadavky sthiry (pevnosti) a sukhy (jemnosti, pružnosti). 

 

IMG_20171003_163755_914

Významní odborníci na jogovú anatómiu Leslie Kaminoff (YOGA ANATOMY) a David Keil (FUNCTIONAL ANATOMY OF YOGA) vo svojich knihách objasňujú pôsobenie na chrbticu skrz jogu nasledovne:

,, Prvá séria (ashtanga jogy) by mala pomocou samotných ásan (pozícii) vytvoriť pevnosť (sthira) a otvorenosť tela. Účelom je dostať sa ,,do chrbtice” v ktorej je uložený nervový systém, to je skutočnou prácou jogy. ” (David Keil, Primary Series is…, YOGANATOMY educating & inspiring)

Zároveň podľa pohľadu starovekého učenca Patanjaliho, autora zrejme najzákladnejšieho diela ashtanga (alebo kráľovskej, rádža) jogy Joga Sutra majú byť tieto ásany stabilné a príjemne: ,,sthira-sukham āsanam”-  pozícia je stabilná a príjemná (Jogasutra II.46)

,,Preto práca s chrbticou v joge je hľadaním sukha (príjemného, ľahkého) a sthira (stabilného, pevného), prenesene na fyzickú úroveň nám ide aj v prípade chrbtice o prácu so stabilnými, pasívnymi prvkami (stavce-STHIRA) a aktívnymi pohyblivými prvkami (medzistavcové platničky, púzdrové kĺby, sieť väzov, ktoré spájajú oblúky priľahlých stavcov-SUKHA), čím dochádza k účasti týchto štrukturálnych prvkov chrbtice na ochrane centrálneho i periférneho nerového systému neutralizovaním napínacích a stlačujúcich síl.” (Leslie Kaminoff, Jóga Anatomie, 2013, Albatros media a.s., s. 40-41).

,,Ľudská forma všeobecne a chrbtica čiastočne vykazujú výnimočné rozloženie medzi protikladnými požiadavkami na tuhosť a poddajnosť. Štrukturálna rovnováha síl sthiry a sukhy v živom tele sa viaže k princípu zvanému vnútorná rovnováha, je to hlboký zdroj podpory, ktorý môže byť odkrytý pomocou cvičenia jogy.” (Leslie Kaminoff, Jóga Anatomie, 2013, Albatros media a.s., s. 40).

Pričom pod touto vnútornou rovnováhou nemusíme chápať len rovnováhu na úrovni fyzickej ale aj psychickej.

ingre-s-violin-1924

,,Vaša chrbtica je ako hudobný nástroj, ktorý musí byť naladený a pokiaľ je dobre naladený vytvára krásna hudbu.” (Manju Jois, Yoga Chikitsa (Healing techniques and assistance), 2017, Manju Jois and Anna Bjärkvik, s. 38)

Autor: Dominika Kováčiková