SURYA NAMASKAR(A) – POZDRAV SLNKU

 

sun-god-QA76_l

HISTÓRIA A DUCHOVNÝ VÝZNAM POZDRAVOV SLNKA

Tisícky rokov, bolo Slnko hlavným symbolom duchovného uctievania po celom svete. Od kultúr Mayov, Aztékov či Inkov, cez staroveký Egypt, Mezopotámiu, Japonsko a Čínu až po Indiu. Pozdrav slnka alebo SURYA NAMASKAR je tak nepochybne najstaršou zostavou v joge, ktorá sa praktikuje dodnes. V hinduizme je prvou a najdôležitejšou poslušnosť a pokora voči starším a voči dévam (prírodným prvotným božstvám). Božstvo Surya ako Slnko tu hrá rolu darcu tepla, svetla, úrody, požehnania, životnej energie, optimizu a samotného života na Zemi, ktorý by bez neho nebol možný. Každý pozdrav Slnku je teda vzdaním holdu a úcty, životodarnej energii, ktorá poskytuje život Zemi aj jej obyvateľom. Slnko, čo je veľmi zaujímavé, bolo už starovekými indickými učencami- rišiami umiestňované do centra vesmíru. Čo napokon potvrdzuje aj skutočné heliocentrické usporiadanie planetárneho systému.  c8be6cd28fda1ab569dbfaf62d4efa52

Koreňom slova namaskar je namas, čo znamená ,,klaňať sa”, či ,,vzdávať obdiv”, preklad sanskritského surya zas doslova znamená ,,vyžarujúci lúče.” Podľa starovekých filozoficko náboženských textov Véd je Slnko duchom či dušou všetkých a všetkého alebo ,,Surya Atma Jagatas Tasthushasca“. Vo Vedách tiež nachádzame starú mantru, známu ako Gayatri mantra, ktorá nie je ničím iným než vyjadrením úcty k Suryi. Ty si Slnkom, ja som Slnkom. Všetko je Surya, ktorá je dušou a energetickou znalosťou celého univerza. A my sme súčasťou rovnakého univerza. Preto aj naša duša je Slnkom, naším vlastným vnútorným svetlom, našou vlastnou vnútornou žiarou. Každý pozdrav Slnku je teda modlitbou praktikujúceho nielen k Slnku ako nebeskému telesu, či personifikovanému božstvu ale tiež slnku v nás a druhých, smerujúcou k rozvinutiu vnútorného jasu a duchovnej realizácie. To je skutočnou podstatou praktikovania Surya Namaskar. Z jogového hľadiska táto začiatočná sekvencia predstavuje úvod do srdca fyzickej a duchovnej jogovej línie. Nie je však len zahrievajúcim a obyčajným fyzickým cvičením, ktoré pomáha zachovávať si pevné a silné fyzické telo a dobré zdravie, ale má oveľa väčší potenciál, ktorým je schopnosť zlepšiť kontrolu nad mysľou a docieliť väčšiu oddanosť (bhakti) a božskú blaženosť. Sama o sebe prináša Surya Namaskara duši šťastie, zdravie, slnečné svetlo a buduje duchovné vedomie voči všetkým aspektom nášho života. Vyžarujúce lúče slnka sú pre nás tiež zdrojom poznania. Pozdravy Slnka sú metódou, ktorú praktikujeme aby sme dosiahli stav zvaný ,,joga“, pod čím rozumieme spojenie tela, mysle a duše.

 

OPIČÍ BOH HANUMAN AKO TVORCA POZDRAVU SLNKU

Kto však stál za zrodom uctievania Slnka? Nebol ním nik iný ako legendárny ,,opičí boh” Hanuman, hrdina veľkého starovekého diela Ramajána, ktorý bol fascinovaný slnkom už takmer od svojho narodenia. Už ako malé dieťa zbadal slniečko na oblohe. No považoval ho za stále sa zväčšujúce chutné a šťavnaté lahodné mango 😀 A tak sa jedného dňa odrazil od zeme za pomoci svojich silných opičích nôh, vystrčil vpred svoje dlhé opičie ruky, naprahol ramená, vzlietol a uspel. Uchmatol si Slnko pre seba. Hanuman totiž nebol len takým obyčajným dieťaťom, už ako malému sa mu pripisovali nadprirodzené schopnosti, ktoré neváhal vo svoj prospech aj patrične využívať. Akonáhle Slnko chytil, rovno ho začal aj jesť, čo však zapríčinilo temnotu a tmu v celom vesmíre. To, že sa deje niečo veľmi zle bolo ostatným bohom okamžite jasné. Slnko zapálilo Hanumanovi ústa, ale ten tvrdohlavý opičiak ho jedol až dovtedy, kým po ňom mocný Boh Indra nevrhol svoj diamantový blesk (vajra). Ten ho zasiahol priamo do čeľuste. A toto jediné pomohlo, Hanuman otvoril ústa, vypustil Slnko a svet zalialo opäť jasné a hrejivé svetlo. Ale vadžra Hanumanovi ublížila, zlomila mu čeľusť (hanu), podľa čoho dostal aj prezývku, pod ktorou ho dnes poznávame, Hanuman “ten, ktorý má zlomenú čeľusť.” Bohovia dočasne odobrali Hanumanovi jeho moc, ale pretože sa zľutovali nad stavom jeho čeľuste mu napokon venovali špeciálne schopnosti a to neobyčajnú silu, rýchlosť, schopnosť meniť svoj tvar, úžasnú pamäť a kvality skutočného milovníka Boha, ktoré mu mali byť obnovené v budúcnosti, keď stretne a bude slúžiť lordovi Ramovi.

Ako Hanuman rástol potreboval vzdelanie. “Prečo sa nespýtať Suryu?” navrhla jeho matka Anjana: ” Veď každodenne riadi svoj slnečný voz po celom svete a vidí všetko a všade. Pozná všetky posvätné písma a letí ešte vyššie a ďalej ako môžeš ty. Som si istá, že zabudol na ten tvoj malý ovocný incident, keď si bol dieťa.” A tak Hanuman požiadal Suryu, aby bol jeho učiteľom, ale Surya to odmietol. Odpustil síce Hanumanovi, že sa ho pokúšal jesť, ale vzápätí povedal: “Mám prísny plán a žiadny voľný čas. Musím sa stále pohybovať. Nemôžem sa zastaviť, aby som ťa učil, a okrem toho, ako sa môžeš niečo efektívne naučiť, keď sa stále pohybujem?” “Čo ak budem držať krok s vami?” spýtal sa ho Hanuman. ” To nebude možné,” odpovedal Surya, “ale v poriadku.” Hanuman vyletel a  postavil sa tvárou pred Suryu, a Surya, ktorý ocenil vytrvalosť v študentovi začal putovať oblohou a vysvetľoval svoju náuku zároveň ako sa pohyboval. Prirodzene, toto znamenalo, že Hanuman vždy cestoval s tvárou otočenou k svojmu učiteľovi, pretože otočiť sa tvárou od svojho učiteľa je veľmi hrubé a neúctivé. A takto sa stalo, že Hanumanova spätne sa pohybujúca trajektória sa stala pôvodom cvičenia Surya Namaskar. Hanuman bol pritom taký oddaný študent, že zvládol všetky Védy počas jedného týždňa. A aký bol poplatok Suryovi za učenie a odchod? Surya odmietol akúkoľvek platbu. “Sledovanie oddaného študenta bolo mojou vlastnou odmenou,” povedal. “Tak potom,” povedal Hanuman, “môžem vám ponúknuť len moju vďačnosť a Namaskary (úctyhodné pozdravy).” A tak sa séria Surya Namaskar stala guru dakshinou pre Suryu (vzťah medzi učiteľom a študentom je neoceniteľný, avšak akonáhle študent dokončí svoje štúdie, je mu dlžný poplatok za odchod- tzv. guru dakshina), poplatkom Hanumana boli práve Pozdravy Slnka.

The greatestwealth is yourhealth.jpg

LIEČEBNÉ ASPEKTY

Hovorí sa, že pomocou Pozdravu Slnku môžu ľudia dosiahnúť radosť, štastie a spokojnosť a nepoľahnúť starobe ani smrti. V Indii dodnes platí ,,Árógjam bháskarádiččhét” alebo ,,O zdravie treba žiadať Slnko”. A zdravie ako vieme, je našim najvzácnejším bohatstvom. Existuje všeobecné presvedčenie, že na duševné choroby liek neexistuje. Védy však hovoria, že pomocou Surya Namaskary možno vyliečiť aj duševné choroby. Pri uvažovaní o význame mantry ,,Hrdrógam mama súrja harimánam ča nášaja, ,,Ó, Slnko, odstráň to, čo je nezdravé pre moje srdce a myseľ. Dokonca možno vyliečiť aj duševné ochorenia a choroby vzniknuté z prárabdha karmy, teda výsledkov minulých skutkov, ktoré sa prejavujú v tomto živote. Okrem bežných ochorení a ,,slabostí” tela sa človek praktizujúci Pozdravy slnka dokáže zbaviť malomocenstva, epilepsie a žltačky. Ľudia, ktorí praktizujú jogu a pozdravy Surya Namaskar, nepodľahnú neduhom žiadneho druhu. Ašpiranti by mali pozdravy slnku praktizovať a zbaviť sa strachu a pochybností, Niektorí ľudia dlhodobo pracujú v sede alebo v stoji na jednom mieste, a tak ich pri sedení či státí bolia kĺby. Absolvujú všelijaké lekárske vyšetrenia ale bezvýsledne. Pozdravy ich však týchto bolestí môžu zbaviť. Pričom neobmedzujú svoj účinok len na časť tela ale pôsobia na celý organizmus.

Medzi isté liečebné benefity Pozdravu Slnka patria podľa záznamov avadhského rádžu, ktorý pozoroval účinky na sebe, na svojej rodine, na svojom okolí aj v na školách a vo svojom kráľovstve nasledovné:

 • Posilňuje tráviace ústrojenstvo, pretože postupne naťahuje a stláča brucho, masíruje vnútornosti (pečeň, žalúdok, slezinu, črevá a obličky), urýchľuje trávenie, odstraňuje zápachu a odstraňuje dyspepsiu (všetky poruchy trávenia).
 • Posilňuje brušné svalstvo a pôsobí tak na udržanie orgánov na správnom mieste. Sú vylúčení krvné zrazeniny v brušných orgánoch.
 • Synchronizuje pohyb a dýchanie, do hĺbky prevetrávajú pľúca, okysličujú krv a dezinfikujú ju vytlačovaním CO2 a škodlivých plynov dýchacími cestami.
 • Zvyšujú srdečnú činnosť a prekrvenie v celom organizme, čo je rozhodujúce pre zdravie. Znižuje vysoký krvný tlak, srdečné palpitácie (búšenie srdca) a naviac zahrieva končatiny.
 • Posilňuje nervový systém vďaka striedavému naťahovaniu a ohýbaniu chrbtice, reguluje funkcie sympatika a parasympatika, podporuje spánok, zlepšuje pamäť.
 • Odstraňuje starosti a ukľudňuje úzkostlivých ľudí. Nervové bunky sa zotavujú pomalšie než ostatné, avšak pravidelné a pilné praktikovanie pozdravu slnku zaisťuje ich normálnu funkciu.
 • Stimuluje a normalizuje činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním, najmä štítnej žľazy, a to kompresívnymi pohybmi v krku.
 • Osviežuje pokožku. Kožou odchádza veľké množstvo toxínov, pretože dobre vykonávané cvičenie vedie k ľahkému spoteniu. Odporúča sa pritom cvičiť až k dôkladnému spoteniu sa. Pokožka priamo žiari zdravím a omladne.
 • Zlepšuje svalstvo na celom tele, na krku, na ramenách, zápästiach, na prstoch, na chrbtici, v bedernej oblasti, v oblasti brušných svalov, stehien, lýtka, členkov. Vďaka posilneniu chrbtových svalov predstavuje jednoduchý a pritom účinný prostriedok boja proti ľadvinovým chorobám.
 • Upravuje vzhľad a držanie poprsia. Prsia sa normálne vyvíjajú, stávajú sa pevné a pružné vďaka stimulácií žliaz a posilnením prsného svalstva.
 • Upravuje činnosť materince a vaječníkov, odstraňuje menštruačné nepravidelnosti, rovnako uľahčuje pôrod.
 • Pôsobí preventívne proti vypadávaniu vlasov a oddaľuje šedivenie.
 • Vyrovnáva účinok nosenia vysokých podpätkov, úzkych topánok, opaskov a ostatným zvieravých častí odevu, predchádza plochým nohám a posilňuje priehlavky.
 • Odstraňuje tukové vankúšiky, najmä tuk v oblasti brucha, na bokoch, stehnách, krku a brade.
 • Zmenšuje abnormálne vyčnievanie ohryzku vďaka predklonom krku a rytmickému stláčaniu štítnej žĺazy.
 • Odstraňuje nepríjemné telesné zápachy, toxíny odchádzajú normálnymi cestami: kožou, pľúcami, črevami a obličkami.
 • Zvyšuje odolnosť voči chorobám.
 • Formuje ľudské telo, bez spôsobovania svalovej hypertrofie. Znižuje prebytok tuku.
 • Dodáva pôvab a krásu pohybom a pripravuje k športovým výkonom (pred behom, lyžovaním korčulovaním, plávaním- ako warm up a vhodná dynamická rozcvička)
 • Podnecuje a udržuje mladistvého ducha, čo je asi nejoceniteľnejší triumf. Je úžasné vedieť, že sme pripravení čeliť výzvam života a vyťažiť maximum skutočnej radosti,
 • Zaisťuje zdravie, silu, dlhovekosť, na ktorú má nárok každý jeden človek.
 • Rozprúdi cirkuláciu krvi a lymfy, odtok odpadových látok
 • Harmonizuje nervovú sústavu- ponaťahuje a spevní 90% tvojho tela
 • Zväčšuje objem pľúc, okysličenie orgánov a omlaďuje a zlepšuje ich fungovanie
 • Zlepšuje spánok a koncentráciu
 • Aktivuje a regeneruje kĺby

Praktizovaním série Surya Namaskar stimulujeme kariovaskulárny (srdcovocievny systém), zohrievame svaly a kĺby, šľachy a väzivá sa pôsobením tepla stávajú pružnejšie a naša myseľ sa sprítomňuje a obracia svoju pozornosť do vnútra. Na fyzickej úrovni, tieto pohyby zapaľujú vnútorný oheň, ktorý purifikuje a očisťuje telo aj orgány (agni). Keď oheň agni vzplanie, kombinácia dychu a pozícii očisťujú telo od toxínov a myseľ od nezdravých myšlienok. Jedine keď vnútorný oheň svieti dokáže joga spúšťať skutočné zázraky transformácie.

Screen Shot 2014-12-09 at 13.17.17 - Version 2

METÓDA a PREVEDENIE:

Staré texty ,,šastry” nás však upozorňujú, že sa Namaskár musí vykonávať podľa istých pravidiel a nemá sa praktizovať podľa ľubovôle, pretože len vtedy sa boh Slnko, ochranca zdravia zaraduje a obdarí nás bohatstvom, vitalitou a ochranou. Spôsob vykonávania tejto dynamickej sekvencie už opísali mnohí. Všetci sa však zhodnú, že tradičná Surya Namaskar dodržuje predovšetkým metódu vinjásy (prepojenia dychu a pohybu), réčaky (výdychu), púraky (nádychu) a meditácie. Tradícia zahŕňa v celej svojej komplexnosti: vinjásu, réčaku, puráku, dhjánu (meditáciu), drišti (pohľad, bod zamerania pohľadu) a bandhy (energetické zámky, či sťahy). Je to metóda, ktorú treba dodržiavať, ak sa nedodržiava, ide len o obyčajné fyzické cvičenie a nie o skutočné pozdravy Surya Namaskar. Tradícia Hatha jogy odporúča praktizovať pozdravy už pred úsvitom alebo tesne pred východom Slnka, pokiaľ je to možné smerujúc na východ. Okrem pozdravov aj samotnú jogu je ideálne cvičiť ráno, pred raňajkami (teda nalačno) a celkovým chaosom dňa a povinnosťami. Telo je ráno síce tuhšie ale myseľ je celkom pokojná, ešte neabsorbovala udalosti z celého dňa, preto nie je rozrušená, rovnako je tak očistená a osviežená nočným spánkom. Všetky jogové praxe a všetky jogové školy majú spoločné korene v praxi Surya Namaskara. Existuje preto okolo 25 variant pozdravov slnka. Nás zaujíma ashtangova línia pozdravov, známa ako SURYA NAMASKAR A a B. Prvá A má 9 vinjás, druhá B 17 vinjás. Oba pozdravy A & B dokopy sú považované za plnú jogovú prax a tiež tzv. denné minimum (v opakovaní 5 a 5x), ktoré tvoria pozvoľný prechod od pohybového cvičenia k statickým pozíciám. S modifikáciami a variáciami ich môže cvičiť v podstate každý, sú vhodné pre jednotlivca a pri skupinovej výučbe napomáhajú k zjednoteniu rytmu všetkých študentov. Môžeme ich praktikovať za každého počasia, pretože je možné ich cvičiť v miestnosti rovnako ako na vzduchu. Nezaberú viac ako niekoľko minúť denne (od 3 do 10-15 minút). Nič nestoja, nevyžadujú ani vybavenie ani nákladný materiál a stačí priestor 2 m2.

Hlavným fyzickým a psychickým účelom praxe Pozdravov Slnka je, že prehrievajú a prebúdzajú celé telo, uvoľňujú svaly, otvárajú kĺby, stimulujú neurologické, obehové a jemné energetické dráhy a vedú k vedomému vnímaniu tela a synchronizácii dychu, tela, mysli a ducha. Rovnako rozvíjajú ,,tapas“- vnútorný oheň a disciplínu. Cvičenie môže pôsobiť upokojujúco a tlmivo na nervový systém a myseľ a zároveň zobúdzajúco a zahrievajúco, dynamicky na fyzické telo, svaly a duševnú sviežosť.

Príprava

Postavíme sa do vzpriameného stoja s tvárou otočenou k východu. Spojíme dlane pred srdcom na mieste srdcovej čakry Anaháta a sprítomníme sa úvodnou mantrou. Akonáhle pocítime kľud a jednotu nádychu a výdychu upažíme nadol a otočíme dlane vpred. Uvoľníme celé telo. Zatvoríme jemne oči a stíšime myseľ. Nevšímame si myšlienky, ktoré sa vynárajú z našej mysle. Sústreďujeme sa naplno na nádych a výdych, na príliv blahodárnej životnej sily (prány). Tak vchádzame vedome do kontaktu s touto kozmickou silou. Najprv po dosiahnutí vznešeného kľudu, ktorý naplní každú bunku tela i myseľ, začíname svoj pozdrav slnku. Záleží len na nás, aby sme vedeli načerpať z vesmírneho zdroja- pre vlastné dobro i pre dobro iných- čo najviac.

Pozdrav slnku A & B.png

POZDRAV SLNKA A

 1. SAMASTHITI (pevný stoj): predstavuje zakorenenie, rozpínanie a duševnú vyrovnanosť, drišti cez konček nosa dostratena pred sebou
 2. NÁDYCH: Celistvosť chrbtice (spinálna jednota) a následné predĺženie v Urdhva Hastásane (ruky hore), ruky ťaháme nahor, dlane spojíme nad hlavou a uprieme na ne pohľad, drišti pohľad do dlane (palec)
 3. VÝDYCH: Kľudné natiahnutie zadnej časti tela, uvoľnenie a relaxované predĺženie chrbtice  v Uttanásane, prebudenie hrudnej oblasti a srdca s pľúcami, krk je maximálne uvoľnený, čelo sa dotýka kolien, drišti cez nos ku kolenu
 4. NÁDYCH: Hlava zdvihnutá, pohľad cez líniu nosa pred seba
 5. SKOK/ODKROČENIE DOZADU do Chaturangy Dandasany (pozícia štvornohej palice), posilnenie pliec, ramien, brušného stredu a dolných končatín
 6. VÝDYCH: klesneme nadol
 7. NÁDYCH: Urdhva Mukha Svanásana (Pes s hlavou nahor), záklon hlavy, natiahnutie pletenca ramenného a pohľad cez konček nosa
 8. VÝDYCH: Posilnenie a natiahnutie celého tela v Adho Mukha Svanásane (Psovi hlavou nadol), chrbát tlačíme dozadu, prsty na rukách naširoko (šetríme zápästia), hlava je voľná, visí medzi ramenami, pohľad na stehná alebo pupok
 9. NÁDYCH: SKOK/PRIKROČENIE DOPREDU do Ardha Uttanásany, hlave hore, pohľad cez nos
 10. VÝDYCH: Kľudné natiahnutie zadnej časti tela, uvoľnenie a relaxované predĺženie chrbtice  v Uttanásane, prebudenie hrudnej oblasti a srdca s pľúcami, krk je maximálne uvoľnený, čelo sa dotýka kolien, drišti cez nos ku kolenu
 11. NÁDYCH: Celistvosť chrbtice (spinálna jednota) a následné predĺženie v Urdhva Hastásane (ruky hore), ruky ťaháme nahor, dlane spojíme nad hlavou a uprieme na ne pohľad, drišti pohľad do dlane (palec)
 12. SAMASTHITI (pevný stoj): predstavuje zakorenenie, rozpínanie a duševnú vyrovnanosť, drišti cez konček nosa dostratena pred sebou

POZDRAV SLNKA B

Objavujú sa tu dva nové prvky: Utkatasana (pozícia stoličky) a vykročenie/výpad pravou a ľavou nohou do Virabhadrasany I. (Bojovník I.)

Po praxi

Položíme sa na chrbát, mierne roznožíme a ruky položíme volne na solárny plexus (slnečný pletenec). asi dva až tri prsty pod posledným rebrom, na oblasti žalúdka. Zatvoríme jemne oči a uvoľníme celé telo, zmyslové orgány, myseľ aj dych. Sústreďujeme sa na solárny plexus, na princíp svetla a života, ktorý je zastúpený tiež v nás. Nadychujeme sa pomaly a kľudne a predstavujeme si ako s nádychom vedieme pramienok svetelnej energie z tejto oblasti až do centra medzi obočím do adžňa čakry (tretie oko), v oblasti uprostred čela medzi obočím. Je to centrum vedomia. S výdychom sa uvoľňujeme a vydržíme ležať aspoň 5 minút.

33c368_58944d7bba33411fa9beb9570c63a30d_mv2

ČAKRY

Pozdravy slnku stimulujú tiež energetické centrá v našom tele zvané čakry:

 • anaháta čakra (srdcová, 4. čakra), je aktivovaná a stimulovaná spojením dlaní pred srdcom v stoji, čo lieči choroby hrudnej dutiny, srdca a pľúc. Podporuje blaženosť, mier, harmóniu, lásku, pochopenie, súcit, čistotu, jednotu, milosrdenstvo, dobrotu a odpustenie.
 • višudhi čakra (krčná, 5. čakra) je aktivovaná a stimulovaná pri natiahnutie krku hore k dlaniam a pri predklone s čelom ku kolenu, tiež pri pozícii palice (dosky) Chaturange, čo lieči štítnu žľazu, prištítne telieska, hlasivky, jazyk, krk, krčnú chrbticu. Podporuje neobmedzený pocit štastia a slobody, vyvážené myslenie aj city.
 • muladhára čakra (koreňová, 1. čakra) je aktivovaná a stimulovaná predklonom a hore pozerajúcim psom, čo lieči choroby ženského aj mužského urogenitálneho traktu, močového mechúra. Podporuje vitalitu, životnú sílu a rozvoj vedomia.
 • ádžňa čakra (tretie oko, oblasť  v strede čela nad medziobočím, 6. čakra) je aktivovaná a stimulovaná psom s hlavou nahor, čo lieči choroby nervového pôvodu, očí, lebečnej dutiny, nosohltanu. Táto čakra je tiež centrom nášho vedomia, múdrosti, poznania, správneho rozlišovania.
 • manipúra čakra- solar plexus (solárny pletenec, na úrovni žalúdka až pupku, tri prsty pod posledným rebrom, pupočná 3. čakra ) je aktivovaná a stimulovaná pri predklone, čo je výborné pre posilnenie tráviaceho ústrojenstva, najmä však žalúdka, pečene, sleziny, očí, uší a pamäte. Je zdrojom rovnováhy, sily, vôle a aktivity.
 • svádhišthána čakra (sakrálna 2. čakra, na spodnom konci krížovej kosti) je aktivovaná a stimulovaná pozíciou kobry, tiež pri klesnutí z chaturangy dole, lieči pohlavné orgány, močový mechúr, obličky, telesné tekutiny, krv, tráviace šťavy, spermie a lymfu. Podporuje bystrosť a rozvoj osobnosti.
 • sahasrára čakra (korunná 7. čakra na korunke hlavy), pri vizualizácii v záverečnom relaxe, môžeme smerovať prúd energie nielen do adžňa čakry ale aj sem, prehĺbime vedomie, pamäť, koncentráciu a vnímavosť, sebarealizáciu, poznanie a vyliečime psychické choroby.

VNÚTORNÉ POSOLSTVO

Každá pozícia pozdravu vyjadruje určité postavenie Zeme k Slnku avšak poukazuje aj na naše postavenie vo vzťahu k okolitému svetu. Nad obzorom začalo práve vychádzať slnko, aby nás zohrialo po studenej noci, vystavujeme mu svoje telo a celú bytosť.(Hlboká) poklona (predklon) zdroju života na zemi (Slnku) predstavuje vzdanie úcty. Vo výdrži, klesnutí aj dolepozerajúcom psovi nechávame dopadať lúče vedomia a prejasnenia na chrbát, pestujeme tak skromnosť, trpezlivosť, odhodlanie a výdrž prekonávať aj temné stránky života. Vystavením tváre ohrievajúcemu Slnku, načerpávame silu mysle, energiu, (po)zdvihnúť sa z temnoty, pozrieť na svet okolo seba a vnímať zmysel svojej činnosti a vlastnej existencie. Zároveň pokojne príjmame svoj údel a prekonávame aj tie najťažšie problémy, záverečným predklonom manifestujeme skromnosť a s následným zdvihnutím do stoja vykračujeme v ústrety novému žiarivému dňu v spoločnej jednote s okolitým svetom, kde vládne prijatie, akceptácia a hlboký mier v sebe aj s ostatnými.

Prvé čo Slnko urobilo bolo, že odstránilo temnotu a tmu z celého sveta. Preto, ktokoľvek má temnotu a tmu vo svojom vnútri praktikovaním Pozdravov Slnka túto temnotu odstráni a vstúpi do neho svetlo a jas.

Processed with VSCOcam with x1 preset

 

RADA NA ZÁVER

Pracujte na každej jednotlivej pozícii zvlášť niekoľko dní, začnite tými jednoduchými. Nasnažte sa dosiahnúť dokonalosť. Príťažlivosť Surya Namaskaru spočíva v neustálom zdokonaľovaní, ktorý dosahujeme pri jeho pravidelnom opakovaní. Ženy by nemali vykonávať túto prax počas prvých dní menštruácie. Sústredenie a dych sú prvoradé, pre každý pohyb sa vyžaduje aktívna účasť psychiky. Nesmieme myslieť na nič iné, pohybom venujeme svoju plnú pozornosť, je potrebné sa vyhnúť rozptýleniu a prerušeniu. Počas jednotlivých častí pozdravu je potrebné zachovávať pravidelný rytmus. Ráno môžu byť prvé časti pozdravu pomalšie (odstupujeme, neodskakujeme), menej prehĺbené, pretože svaly a šľachy ešte nie sú dobre zahriate a rozcvičené. Doporučuje sa otočiť sa smerom k vychádzajúcemu slnku alebo aspoň smerom k východu. Myslite na slnko, sústreďte sa naň, na tejto zdroj všetkého života na zemi. Všetka energia, dokonca aj tá, ktorú potrebujete k praktikovaniu tohoto pozdravu, vychádza z jeho žiarenia. V určitej chvíli každý atóm vášho tela bol súčasťou hviezdy podobnej slnku. Myslite na kozmickú silu, ktorá sa prejavuje prostredníctvom slnka. Tento postoj dopomôže k vyššej úrovni, dokáže vdýchnuť duch pozdravu slnku, ktorý tak prestáva byť obyčajným svalovým cvičením a integruje celú osobnosť. Dôležité je synchronizovať dýchanie a pohyby. Obtiažnosť je len zdanlivá. Synchronizácia je jednoduchá a bolo by veľmi náročné pracovať inak, bez toho aby sme sa zadýchali. Pokiaľ časom správne skĺbime pohyby a dýchanie, praktikujeme pozdrav bez výrazného zadýchania a bez námahy. Zo začiatku kým do telesnej pamäte nahrávame samotný pohyb neberte ohľad na exaktné dýchanie ale dýchajte normálne a pravidelne podľa svojho. Bez pozdravov Slnka, naše telo nie je pripravené robiť žiadnu z ásan (jogových pozícií), pretože musí byť najprv zohriate. Bez toho tam prax jogy nebude a nie je  možná. Hocikto môže robiť čokoľvek na uliciach alebo kdekoľvek inde, ale bez Pozdravov Slnka to nie je joga. Skoré ranné cvičenie a prvé lúče slnka dopadajúce na naše telá nám dodávajú obrovské množstvo sily a energie. Keď jedinec zažíva samadhi, alebo tiež skúsenosť najvyššieho Boha sám v sebe nazýva sa to ,,vychádzanie slnka vnútri”.

Poctivo a pravidelne praktikovaný Pozdrav Slnku zaisťuje pevné zdravie, trvalú energiu a vracia starším ľuďom ich mladosť. A avadhský rádža dodáva ,,Môj vlastný život, rovnako ako život mojej rodiny sa stal spevom šťastia, vďaka pozdravu slnka.” Pokiaľ poznáte a praktikujete Surya namaskar, robte ho s ešte väčším úsilím a zvyšujte počet každodenných cvičení.

Držím palce na vašej jogovej ceste 🙂

Dominika Kováčiková

 

 

 

 

Reklamy

TRANSFORMAČNÝ KURZ ASHTANGA JOGY (pre začiatočníkov, mierne pokročilých aj pokročilých)

TRANSFORMAČNÝ KURZ ASHTANGA JOGY
(pre začiatočníkov, mierne pokročilých aj pokročilých)
O KURZE
Ahojte jogíni aj zvedaví nadšenci jogy, rozhodla som sa usporiadať prvý ucelený kurz Ashtanga jogy v Banskej Bystrici. Dozrela som do rozhodnutia, kde pociťujem nutnosť odovzdať nazbierané teoretické aj praktické informácie smerom k vám, najmä pod vplyvom toho čo sa momentálne v súvislosti s jogou deje. Ide najmä o vnímanie a interpretovanie jogy ako čisto ,,vonkajšej formy” teda fyzického naťahovania sa až aerobiku s absenciou akéhokoľvek vnútorného procesu či silného fyzicko -psychického liečebného potenciálu. Kurz bude prínosom najmä pre tých, ktorí pociťujú, že forma jogy, ktorú cvičia ich z nejakého dôvodu zraňuje, ubližuje, bolí, spôsobuje stres a neposúva, rovnako tak pre tých, ktorých zdravotný stav limituje v každodennom živote. Ak poznáte situáciu keď prídete na svoju prvú hodinu jogy a cítite nepokoj z toho, že neviete čo sa bude diať, či budete stíhať, správne dýchať, či budete dostatočne ohybní a silní. Radi by ste pochopili systém jogy a vykonávali ju v čo najbezpečnejšej forme pre vaše telo. Naučili sa správnu techniku jogového dychu, získali stabilitu, ohybnosť či vybudovali pravidelnosť alebo vás už pravidelná prax jogy zaujala natoľko, že by ste radi prenikli hlbšie je tento kurz určený práve vám.
 
CIELE KURZU
Úlohou tohto kurzu bude zachytiť prchavú a v západnom svete veľmi unikajúcu esenciu jogy ako terapeutickej liečby a preniesť ju do vlastnej domácej praxe a integrovať ju aj do každodenného života. Transformáciou sa nazýva, pretože nepôjdeme len po plytkom ,,fyzickom” povrchu ale pôjdeme do štruktúr , do hĺbky, vedomia smerom k vypestovaniu pravidelnej praxe, vlastnej vnímavosti, sebarešpektu a sebalásky. Naučíme sa cvičiť bezbolestne, príjemne, liečebne a uvoľňujúco, zároveň v súlade so,,stira sukham asanam- jemnosti a zároveň pevnosti pozície”. Naučíte sa úplné základy a súčasti jogy ako správne dýchanie, nácvik prepájania dychu a pohybu, vnímavý a vedomý zdravý pohyb (spoločný všetkým jogovým školám), ucelený systém pozícií Ashtanga jogy po Navasanu (otváracie pozície- pozdrav Slnku, stojné, sedacie, zatváracie a záverečné pozície), zdravotné účinky každej jednej pozície, dychové a relaxačné cvičenia, meditačné techniky.
ČO SA BUDEME UČIŤ?
Kurz bude uceleným procesom integrácie jogy do dennodenného života, s prihliadnutím na široké a hlboké liečebné aspekty, budovanie zdravého postoja k sebe samému (vnútru aj svojmu telu). Nepôjde len o povrchovú výučbu, teda cvičenie pozícii bez ich hlbšieho chápania, je preto určený všetkým záujemcom, ktorí majú záujem ísť do jogového vzdelávania skutočne hlboko, odomknúť vo svojej praxi maximum a pokiaľ pôjde o ľudí s konkrétnym špecifickým zranením (akútnym i chronickým) naštartujeme proces liečby cez jogu, liečby ako tela, tak aj mysle a duše v rámci filozofie ,,spojených nádob”.
 • Prípravné dychové cvičenia a metódy vedomého uvoľňovania tela a mysle
 • Prepájanie techniky dychu a pohybu (metóda Vinyasy), tak aby vaša prax plynula správne, hladko a zdravo
 • Technika plného jogového dychu Udždžají, nácvik dychu, ktorý nás bude sprevádzať celú prax (napomáha termoregulácii, okysličeniu, prekrveniu, koncentrácií, meditácii, uvoľneniu- relaxácii a dodáva mentálnu aj fyzickú silu pri praxi)
 • Bandhy ako energetické zámky: ako kumulovať vnútornú energiu, ako ju smerovať, jej využtie a zdravotný benefit
 • Drišti ukotvené zacielené pohľady ako pomôcka vnútornenia, zamerania pozornosti, jednobodovosti a koncentrácie, tiež zdravotné aspekty ich používania
 • Pozdrav Slnku (Surya Namaskara), ako nevyhnutné denné minimum, proces prípravy na ďalšie ásany, úvod do ,,jadra” Ashtanga jogy, spoločný pre všetky jogové školy. Vnútorné zohrievanie a čistenie tela, orgánov, nerových dráh, pálenie negatívnych vzorcov správania, prejasňovanie osobnosti, kultivácia kľudu a pokoja a pod.
 • Zatváracie pozície (Yoga mudra, Padmasana a Utpluthih), upokojenie nervovej sústavy, ustávalenie srdečného rytmu, relaxačné techniky, ukončovací proces v systéme ashtanga jogy
 • Ásany prvej série Ashtanga jogy po Navasanu
 • Ásany a ich terapeutické účinky, konkrétne benefity každej pozície na psychiku a telo
 • Variácie, modifikácie, v závislosti od úrovne a zdravotného stavu cvičencov (čiže spôsoby ako si vyskladať plynulú jogovú prax v súlade s metódou ale stále s prihladnutím na momentálne limity tela či mysle)
 • Súčasťou kurzu bude aj nácvik dychových techník (Pranayama) a meditačných techník vnímavosti, bdelej pozornosti Mettá, Vipassana a Samata

Každý účastník navyše obdrží manuál s otváraciou a zatváraciou mantrou, jednotlivými pozíciami a technikou ich prevedenia (vinyasa, dych), vrátane modifikácií a variant, tento bude zároveň slúžiť aj na prípadné vlastné poznámky, pozorovania a postrehy.

Každý účastník má nárok na zúčastnenie sa 2 x mysore , 1 x vedenej hodiny a 1x liečebnej jogy (v ľubovoľnom týždni podľa rozvrhu) počas trvania doby kurzu zdarma

ROZSAH A TRVANIE KURZU
Transformačný kurz štartuje v období začínajúcej jari, ktorá sama o sebe svojou prirodzenosťou nabáda na premenu, zmenu a obrodu. Sme súčasťou celej prírody a preto začíname už prvý jarný deň a to 21.3. stretnutím, vstupnou konzultáciou (zdravotný stav, limity tela, motívácia cvičiť jogu), predstavením si jogového systému, jeho potenciálu a terapeuticko liečebného využitia.
Stretávať sa budeme víkendovou formou, tak aby vám ostával dostatok času aj na rodinku, voľný čas a relax (okrem prvej a poslednej hodiny, ktorá sa uskutoční v stredu o 18:00) v období od konca MARCA do konca MÁJA. Spolu pôjde o 20 hodín aktívnej praktickej aj teoretickej výučby. 

HARMONOGRAM A OBSAH

21.3. STREDA (18:00- 20:00) ÚVOD: konzultácia, predstavenie metódy a systému Ashtanga jogy, dychy, udždžají, drišti, vinyasa a vedomé uvoľňovanie tela, otázky a odpovede (Q & A)
25.3. NEDEĽA(15:00-17:00)  POZDRAV SLNKU A a B (denné minimum Surya Namaskara), záverečné pozície (Baddha Padmasana, Padmasana/Yoga mudra a Utpluthih/Tolasana), liečebné benefity Pozdravov slnku, diskusia,Q & A

1.4.- VEĽKONOČNÁ NEDEĽA- VOĽNO

8.4. NEDEĽA (15:0-17:00) MYSORE, STOJNÉ POZÍCIE I. (po balančné pozície), liečebné benefity pozícií, diskusia Q & A
15.4. NEDEĽA (15:0-17:00)  MYSORE. STOJNÉ POZÍCIE II. (balančné, záver stojných pozícií, utkatasana, virabhadrasana I a II.), liečebné benefity pozícií, diskusia Q & A
22.4. NEDEĽA (15:0-17:00) MYSORE,  SEDACIE POZÍCIE I. (po janu sirsasany), liečebné benefity pozícií,diskusia Q & A
29.4. NEDEĽA (15:0-17:00) MYSORE,  SEDACIE POZÍCIE II. (janu sirsasany, marichysany a navasana), liečebné benefity pozícií, diskusia Q & A

6.5.- VOĽNO                                                                                                                                           

13.5. NEDEĽA (16:30-18:30) MYSORE, ZATVÁRACIE POZÍCIE (od Salamba Sarvangasany) 15 min. prestávka, liečebné benefity pozícií, diskusia Q & A                                                20.5. NEDEĽA (15:00-17:00) MYSORE/DYCHOM VEDENÁ, PRANAYAMA (dychové techniky a ich benefity), diskusia Q & A                                                                                                          27.5. NEDEĽA (15:00-17:00) MYSORE/DYCHOM VEDENÁ, MEDITAČNÉ TECHNIKY (Vipassana, Shamata, Metta), uvoľňovanie tela, diskusia Q & A                                          30.5. STREDA (18:00-20:00) ZÁVER: MYSORE/VEDOMÁ A Vedená, dojmy,pojmy, pocity, pripomienky, zhodnotenie

 

POČET ÚČASTNÍKOV                                                                                                                  Maximálny počet účastníkov je 8 osôb (min. 4 osoby), nakoľko len takáto účasť nám zaručuje dostatočne hlboké, intímne a kvalitné prostredie na absorbovanie všetkého nevyhnutného a priestor pre individualitu každého jednotlivca i vytvorenie správnej atmosféry, kde nastáva kolektívna liečba.

Po zvládnutí a absolvovaní tohto kurzu je možnosť pokračovať ďalším vzdelávaním na Mysore a vedených hodinách jogy alebo na ďalšom kurze 2/2 na jeseň. 

Vhodnosť kurzu pri predoperačných alebo pooperačných stavoch prosím konzlutujte vopred na dominika.kovacikova@hotmail.com, na t.č. 0903 390 957 alebo osobne v Ananda joga štúdiu, Horná 26, 974 01, Banská Bystrica

PREDPOKLADY ÚČASTI                                                                                                                      Kurzu sa môže zúčastniť každý, kto má aktívny a seriózny záujem, podmienkou je však pravidelná dochádzka (jedna nedeľa/streda je nahraditeľná podľa dohody súkromnou konzultáciou). Vyžaduje sa práca so sebou aj doma (alebo návšteva hodín v týždni podľa rozvrhu). Kurz je vhodný pre absolútnych začiatočníkov, mierne pokročilých aj  pokročilých, zvedavých laikov aj nadšených jogových harcovníkov :), tiež pre starších, či chorých ľudí. Miera flexiibility, znížená mobilita či predošlé (ne)skúseností s jogou nehrajú absolútne žiadnu rolu (naučíme sa všetko od úplných základov, pomaly, správne a bezpečne). A samozrejme to najdôležitejšie- chuť a dobrá nálada 🙂

ČO SO SEBOU                                                                                                                                        2 ks. tričko a 2 ks. nohavice (legíny), mikina a ponožky, uterák alebo uteráčik, pero
K DISPOZÍCII SÚ                                                                                                                    Podložky na jogu, pomôcky (joga bloky, bolstre a uteráčiky na prechytávanie), manuál-poznámkový blok a malé občerstvenie (káva, čajík, voda a ovocie).

REGISTRAČNÝ POPLATOK, ÚHRADA A STORNO
CENA CELÉHO KURZU (výuka, občerstvenie, manuál) je 139 €/os. 
Účasť je možné zrušiť a poplatok sa vracia do 19.2.2018, vrátane tohto dňa. V prípade neskoršieho zrušenia účasti sa poplatok nevracia.  Ak sa workshop z dôvodu nízkej účasti neuskutoční, poplatok vám bude vrátený na číslo účtu.

PRIHLÁSENIE, REZERVÁCIA
Ak vás kurz zaujal prihlasujte sa prosím obratom na e-mail dominika.kovacikova@hotmail.com. Registrácia sa stáva platnou až po uhradení registračného poplatku vo výške 50% ceny kurzu (69,50 €)                                                      na č.ú.: SK0202000000002294546357 (najneskôr k 19.2.2018)

Bolesť a jej podoby, posolstvo a účel v jogovej praxi

V dnešnom článku by som sa chcela venovať veľmi zaujímavej téme, ktorou je objavovanie sa bolesti v jogovej praxi. Hovorí sa, že jogová prax nebolí a bolieť nemá. Čo to však znamená, keď sa tak deje? Aká je úloha bolesti, aké ma podoby, čo nám chce povedať a ako s ňou pracovať sa dozviete v nasledujúcom článku.

Telo, myseľ a duch (duša) sú troma neoddeliteľnými súčasťami každej jednej ľudskej bytosti. Čo pociťuje jedna zložka sa zákonite odrazí aj v ostatných.

 

,,Telo a myseľ sú neoddeliteľne prepojené. Ak fyzické telo alebo zmyslové orgány zažívajú potešenie alebo bolesť, zažíva ich aj myseľ. Keď je myseľ šťastná a pokojná, telo prosperuje, žiari a získava neuveriteľnú silu.” – Pattabhi Jois, Joga Mála

Celý náš život sa stretávame najmä s dvoma typmi bolesti. Ide o bolesť fyzickú a bolesť emocionálnu, či psychickú. V joge sa ukazuje niekoľko ďalších rovín tejto bolesti, mnohé z nich sa pritom rozvíjajú vo vzájomnosti ako emočno-fyzická bolesť.

Uveďme si teda hlavných vinníkov a zdroje bolesti v jogovej praxi

d7769a27eb102ddd29fb0c8f34fd6704

1.)  BOLESŤ AKO PREJAV EGA, CTIŽIADOSTI, NEPOČÚVANIA TELA. BOLESŤ AKO NÁSLEDOK MÁLA SKÚSENOSTÍ, NEPOCHOPENIE PRAVEJ PODSTATY JOGY, NEVHODNÉHO TEMPA ČI ŠTRUKTÚRY PRAXE  

Najhrubohmotnejšou úrovňou bolesti je bolesť telesná teda fyzická. Tento typ bolesti cítime priamo, okamžite, ,,tu a teraz”. Objavuje sa pred praxou, počas praxe či po praxi.  Kto je však činiteľom takejto bolesti?  V začiatkoch praxe sú nimi najmä osoby učiteľa a žiaka.

,,Joga je vnútorná prax, všetko ostatné je cirkus.”– Pattabhi Jois

Úloha učiteľa je jasná, je tým, kto prvý žiaka vedie, je osobou, ktorého výuku žiak prijíma, absorbuje a integruje do svojej vlastnej praxe. Hodina v podaní zrelého a skúseného učiteľa je vo fyzickej rovine prispôsobená rozlišnej úrovni žiakov. Pozornosť sa sústredí najmä na ,,slabšie články”, chorých a začiatočníkov, ideálne je ak je hodina rozdelená na začiatočníkov a pokročilých, prípadne sa náuka odovzdáva krôčik po krôčiku. Silný dôraz a apel by mal byť kladený na vedomé, prítomné, pomalé preciťovanie pozície, správnosť prevedenia dychu, súslednosť dychu a pohybu (technika vinyasy). Dôležité je tiež neťahanie sa za limit ( sthira sukham asanam, kde sthira predstavuje stabilitu, pevnosť, nemennosť,  sukham zas komfort, príjemnosť v asanam– v ásane, čiže poloha tela by mala byť príjemná a stabilná), to jest po prvé prejavy napätia, samozrejmosťou je možnosť variácie či úpravy pozícií, ktoré svojou náročnosťou spôsobujú žiakovi bolesť ani psychický stres. Veľký priestor je venovaný tiež ,,vnútornej praxi”, čiže učiteľ chápe či už intuitívne alebo empaticky procesy, ktoré sa odohrávajú vo vnútri každého žiaka, zároveň rešpektuje, že prax je len a len žiakova cesta k sebaobjavovaniu svojho vlastného Ja a on je len jeho sprievodcom. Učí žiaka vlastnej vnímavosti, sebestačnosti, rozvíja jeho sebavedomie, sebalásku, rešpekt k telu aj duši, intuíciu, nabáda ho aj k domácej praxi. ,,Učiteľ” vedome spôsobujúci žiakovi akúkoľvek fyzickú bolesť, násilie, psychický tlak, jednajúci so žiakmi skrz ego, ktoré je vyživované tým, že je učiteľom nemá právo sa učiteľom nazývať. (Žiaľ často) osoba neskúseného učiteľa (ako ho nazýva Pattabhi Jois ,,pseudojogína”, teda toho, kto učí jogu čisto fyzicky, ako čisto vonkajšiu formu sľubujúcu pevné, pekné telo a schudnutie) je v tejto dobe veľmi prítomná. Žiak sám rozvinutím hlbšej vnímavosti a intuície však skôr či neskôr rozpozná takúto manipuláciu a podľa toho sa zariadi. Druhou osobou, ktorá si je častokrát sama strojcom bolesti je žiak. Rovnako  v priebehu výučby naráža na vlastné ego, ctižiadosť, nepočúvanie vlastného tela, málo skúseností, nevhodné tempo či štruktúru praxe. Ubližovanie si praxou jogy nie je ničím neovyklým (pozri aj článok ,,TVRDÝ ŠTÝL” alebo je Ashtanga joga skutočne taká tvrdá, náročná a dynamická ako sa o nej hovorí?). Za bolesťou, ktorá sa rozvíja v tele žiaka je istá predstava ega, prílišné chcenie a túžba nejako pri joge ,,vyzerať” a do tejto ,,bubliny” či predstavy svoje telo aj fyzicky dostať. Kedže však v tejto ,,začiatočníckej” fáze ešte silno absentuje (hlbšia) VNÍMAVOSŤ VLASTNÉHO TELA, jeho hraníc a limitov, rovnako tak stavy mysle, ktorá nás na túto vnímavosť nabádajú vo forme ,,BYTIA V PRÍTOMNOSTI” mal by na scénu opäť nastúpiť učiteľ, ktorého úlohou je láskavo takéhoto žiaka usmerniť. Pokiaľ toto usmernenie nepomáha, samotná bolesť sa vystupňuje do takej fázy, aby žiak dostal od vlastného tela ,,stopku”, či varovanie. Ostáva potom na ňom či prax prebuduje alebo nadobro s jogou skončí.

TRANSFORMATION

2.) BOLESŤ AKO SYMBOL PRERODU A PREMENY

S pravidelnou praxou (ktorá je jedinou nevyhnutnosťou v joge), prehlbujúcou sa všímavosťou a efektívnejším narábaním so svojim telom a jeho schopnosťami či silou vieme sami seba silne transformovať. Vstupujeme do druhej úrovne praxe jogy, kde nastáva proces prerodu a premeny. Sme už vnímavejší, vyladenejší, ego aj masochizmus opadol, prípadne nás neutíchajúca bolesť či dokonca až zranenie surovo a rázne od takého jednania stoplo. Na scénu prichádza nový typ bolesti a tou je bolesť fyzicko- emočná. Tak ako šupka cibule, začíname odhaľovať emocionálne bolesti, ktoré sú somatizované a prelinkované do bolestí tela (kĺbov, svalov, šliach a pod.). Nastáva liečba starých zranení a chorôb. Načo to všetko, prečo to musíme absolvovať? Pretože sme si to sami vybrali. Vo významnom hinduistickom diele Bhagavadgíta nachádzame zaujímavý odkaz k téme ako sa človek stane jogínom, a prečo je jogou priťahovaný:

,,Vďaka božskému vedomiu z predchádzajúceho života ho začnú priťahovať princípy jogy, a to mimovoľne, bez toho, aby po nich pátral…” – Bhagavadgíta, Dhyana- yoga, kapitola šiesta, verš 6.44 

,,Po takomto narodení opäť nadobudne božské vedomie zo svojho predchádzajúceho života, a potom sa znovu usiluje o ďalšie zdokonalenie, ó, potomok Kuruovcov”– Bhagavadgíta, Dhyana- yoga, kapitola šiesta, verš 6.43

K joge sa teda podľa hinduistov človek nedostane náhodou, záujem o ňu si totiž prináša z minulých životov. V tomto zrodení je našou úlohou jej zdokonalenie, skrz usilovnosť. Bolesť tu hrá opäť obrovskú rolu, je to pozostatok našej činnosti z tohto alebo minulého, či minulých životov. Staré úrazy či zranenia, oslabenia tela, psychický nekľud. Mnohé z nich sa vyplavujú na povrch a vďaka nim nachádzame jogu, ktorá má schopnosť ich trvalo liečiť.

b679c36885d3e6f2d960d3031996bc82

,,Tí, ktorí sa veľmi chcú pozdvihnúť z oceánu samskáry (opakujúce sa zrodenie a umieranie, svetská existencia), nechcú sa ďalej topiť a zažívať potešenie, bolesť a  následnú depresiu, by mali praktizovať jogu a zakúsiť jej blaženosť.”– Pattabhi Jois, Joga Mala

Každá jedna skúsenosť, všetko čo v živote zažijeme vytlačí do nášho vedomia ,,stopu alebo odtlačok” samskáru. Tento, na základe príjemnej alebo nepríjemnej skúsenosti vytvára v našom vedomí buď sympatiu, náklonnosť alebo averziu teda odpor zažitú skúsenosť opakovať.. Otvára sa v nás množstvo starých zranení, rodinných či detských emocionálnych tráum. Spúšťa sa subtílny podpovrchový proces, ktorý spúšťa mechanizmy zmeny v našom tele (na úrovni hormonálnej, nervovej, metabolickej) i mysli (práca s egom, rozpúšťanie a odstránenie alebo uvoľnenie zakódovaných negatívnych vzorcov, jednaní, fóbií, strachov, práca s limbickým systémom mozgu zodpovedným za vyvolávanie pocitov strachu, celkové správanie, afektívne prejavy, frustráciu až prívaly radosti) a mnoho mnoho ďalšieho.

,,Zranenia alebo bolesť, ktorú získaš ásanou, môže ásana vyliečiť”- Sharath Jois

Joga je silný transformačný a očistný proces. Naše telo a myseľ sú ako skladačka, formovaná a vyskladaná z našich skúseností, výchovy, spoločnosti, vzťahov, rodiny, životného štýlu, stravy, pohybu, mentálnych blokov, minulých tráum, strachov a potlačených emócií. Joga má úlohu túto skladačku preskladať.  Cestou vlastnej prirodzenosti, obyčajného dýchania, zdravého pohybu, vnímavosti, láskavosti smerom k sebe i druhým. Žiadnu skladačku však nepreskladáme bez jej prvotného rozloženia. Je to proces náročný, uvoľňuje nielen naše choré, slabé či boľavé telo, prichádzame k limitom, cítime frustráciu, hnev, strach, bezmocnosť, BOLESŤ. Nežijeme však viac v minulosti, začíname žiť v prítomnosti a tá je nezlúčiteľná so starými vzorcami. Nedeje sa to však rýchlo, inak by to narušilo krehkú rovnováhu v nás, hovorí sa, koľko nám trvalo sa do chorobného stavu dostať minimálne toľko bude trvať sa z neho dostať von. Na čisto fyzickej úrovni pracujeme na nových pohybových vzorcoch a je teda prirodzené, že niektoré telesné štruktúry sa bránia. Joga vytiahne na povrch oslabené či zanedbané miesta v chrbtici, svaloch či kĺboch. Sme často chorí, unavení, pociťujeme slabosť, častokrát sa rozpomenieme na staré úrazy či zranenia, ktoré o sebe dajú po rokoch vedieť. Joga necháva všetko výjsť na povrch, vytiahne z našich najhlbších útrob chorobu aby následne všetko vyčistila. Preto dočasné zhoršenie stavu nie je jej vinou, ale je súčasťou liečby. Telo aj myseľ potrebuje doliečiť, jediné čo k tomu potrebuje je láskyplnosť, trpezlivosť a pravidelnosť. Okrem horúčky, splnu, novu a ženskej menštruácie by prax mala prebiehať 6x týždenne (aký deň si zvolíte voľno je na vás, obvykle je to v sobota, ale môže to byť aj iný deň), pričom za jogovú prax sa v dňoch keď máme toho veľa ráta aj denné minimum- čiže pozdrav slnku Surya namaskar A,B a posledné tri záverečné pozície baddha padmásana, padmásana a utpluthih.

,,Praktikuj a všetko príde”– Pattabhi Jois 

0ac1ee52ccbbbefe190a808b1186bbe8

3.) BOLESŤ V DÔSLEDKU NEPRAVIDELNOSTI V PRAXI, BOLESŤ AKO VÝHOVORKA, SLABOSŤ DUCHA A VÔLE, NAJTRAGICKEJŠIA A NEVYLIEČITEĽNÁ BOLESŤ, SKUTOČNÉ UTRPENIE ĽUDSKEJ BYTOSTI

Po všetkom čo už bolo vyššie spomenuté, si povedzme ešte o jednom type bolesti. Je to tá bolesť, ktorá sa objavuje keď máme prax ako na hojdačke. Naštartovaná takmer pravidelná prax, vzápätí prerušená alebo ukončená, keď nemáme dosť času a po opätovnom obnovení praxe snaha všetko dobehnúť. Neustále sa opakujúce procesy začiatkov, pokroku, konca a odznova. Bludný kruh, ktorý naše telo ani myseľ nestíha spracovať. Nepravidelnosť v praxi, rovnako ako nesprávne prevedená vinyasa v asanach, najmä technika nádychu a výdychu môže viesť k ťažkému ublíženiu si na fyzickej, psychickej aj duševnej úrovni. Akákoľvek liečba musí byť dlhodobá, pravidelná a neprerušovaná aby bola úspešná.

,,V opačnom prípade sa telesné orgány nevyvinú (nevyliečia), tuk sa nestratí a telo môže ochorieť. Niektoré orgány môžu navyše zosilnieť, zatiaľ čo iné zoslabnú, alebo orgán, ktorý sa mal posilniť, sa namiesto toho oslabí. Ak pohyb nádychu a výdychu nie je stály, môže sa navyše narušiť rovnováha srdca a srdce sa oslabí. V takomto prípade môže nastať porušenie nervových dráh, ak sú tieto v nerovnováhe, celé telo zoslabne.”– Pattabhi Jois, Joga Mála

Pattabi Jois vo svojom diele Joga Mála veľmi upozorňuje na potrebu pravidelnej ideálne dennej praxe, a varuje, že v tele beží príliš veľa procesov, ktoré nepravidelnou praxou vedú k deštrukcii tela aj psychiky. Vylučuje sa lenivosť, ľahostajnosť, zanedbávanie, nezáujem, chradnutie na tele i duchu, nepestovanie motivácie. Tento typ nepravidelnosti vyvoláva bolesť, ktorá je neliečiteľná a je skutočným utrpením a tragédiou ľudského druhu. Život v klamstve, hľadanie výhovoriek, lenivosť a slabosť ducha stoja za rozvinutím skutočnej bolesti, ktorá je pri neodstránení vyššie spomínaného trvalou.

,,Ak chce jogín praktizovať jogu, musí mať nadšenie, zapálenie, odvahu a pevnú vieru v tattvadžňánu (filozofické poznanie).” – Pattabhi Jois, Joga Mála

A záverom, pokiaľ si vyberieme jogu ako cestu k liečbe a vnútornej transformácií môžeme ľahko dôjsť do štádia, keď sa zľakneme tak výrazných zmien, ktoré sa v nás začnú diať, že začneme hľadať spôsoby ako túto rýchlosť zastavíme. Stratíme dôveru, vieru a každú jednu bolesť začneme považovať za skutočnú brzdu našej praxe. Stane sa našou výhovorkou pred tým ako si nahlas priznať, že v skutočnosti nechceme prechádzať žiadnou zmenou, nechceme pracovať na sebe. Nie nadarmo sa hovorí, že cvičenie jogy je privilégiom vybraných jedincov. Nechcem však stavať jogu do pozície niečoho ,,elitárskeho či nadradeného” avšak nie je cestou každého jedného jedinca, človek si musí sám prejsť niečím, prísť k hlbokej túžbe a odovzdaní sa jej ceste. Ona nie je nástrojom len na momentálne výkyvy v živote, je nástrojom k samotnému životu v kľude, mieri a harmónii. A za to za ten kúsok bolesti a diskomfortu predsa stojí nie? 🙂

,,Praktizovanie jogy je privilégiom. A s týmto privilégiom prichádza povinnosť byť láskavý, zdieľať úsmev a uviesť jogu zo svojej podložky do zvyšku svojho života.”– Maty Ezraty

Sú dve možnosti: pokiaľ si nevieme vytvoriť ani 15 minút denne na denné minimum, bude lepšie s jogou úplne skončiť , prípadne do doby kým si nebudeme celou svojou bytosťou a vedomím istí, že ju integrujeme a stane sa súčasťou nášho životného štýlu nech sa deje čokoľvek. Máme na ňu celý život. Alebo ju zaviesť naplno a natrvalo ako našu dennú rutinu… Prestať sa k nej stavať ako k fitness aktivite, a dočasnej záležitosti ale brať ju ako liečbu, prípadne sa poobzerať po inej ,,pohybovej” aktivite.

Záverom vám všetkým prajem na Vašej krásnej individuálnej jogovej ceste veľa odvahy, lásky, porozumenia, trpezlivosti a najmä dôvery. Na ceste od seba skrz seba a k sebe.

❤ Domi