Vnútorný učiteľ

Ahojte drahí,

dnes po veľmi dlhánskej dobe opäť prispievam článkom pre vás. Dlhšie som sa neozvala, napriek tomu, že inšpirácie bolo až až, skúšala som viac ,,žiť” to o čom ,,píšem”. Naschvál píšem skúšala, pretože to vôbec nie je jednoduché. Byť viac v praxi ako v teoretizovaní. Ale nastal opäť čas, keď vo mne dozreli nové myšlienky a ostal priestor na ich utriedenie na ,,papieri”. Tak kto má chuť, rada sa podelím.

Calibration

JE NAŠA VLASTNÁ A PRIRODZENÁ

Zrejme ste už v živote počuli pojem intuícia, či vnútorný hlas, 6. zmysel, vnuknutie, inštinkt. Mnohí si ju spájajú s mystikou, mágiou či nadpozemnom. V skutočnosti je však viac pozemská a reálna ako by sme si mysleli, je bazálna, základná, hlboko zakorenená a jednoznačne naša vlastná. Hovorí sa jej najvyšší zmysel, rozhodne spomedzi našich štandardných zmyslov stojí na najvyššom rebríčku. A takisto rozhodne ju nemá len niekto. Je v nás, drieme v nás, stále je prítomná, prihovára sa nám ticho a niekedy aj pálčivejšie. Na našom vnímaní a mimozmyslovom poznávaní leží tajomstvo jej ,,odomknutia”.

PÔVOD A VÝZNAM 

Slovo intuícia má povôd v latinskom nom. intuitio- pohliadnutie, úvaha, vhľad, či in-tuero (intueri), kde in- znamená ,,na” a tueri- ,,pozrieť, pozerať sa”.  V súčasnom chápaní a následnom užívaní obvykle označuje schopnosť rýchleho vnemového chápania, odhadu a následného rozhodovania, nesprostredkovaného žiadnym hlbším uvažovaním, analýzou a spracovaním.  Naopak nesie v sebe prvky a pocity jasnosti a istoty aj bez podloženia dôkazmi a dôvodmi. Intuícia môže byť podmienená minulou skúsenosťou no niekedy môže niesť stopy vnemu akoby mimo akejkoľvek našej pozemskej životnej skúsenosti.  Na intuícii je fascinujúce a rovnako tak zarážajúce, že nesie stopy neodôvodnenosti a zároveň úplnej jasnosti. Je momentálnym stavom pochopenia, vedenia, uvedomenia bez predchádzajúcej percepie a uvažovania, bez uvedomenia si príčiny a spôsobu akým sme k tejto vedomosti dospeli. Spievodné známky ,,vedenia bez vedenia” je nám naše telo schopné somatizovať cez pocity strachu, radosti či tušenia, niektoré sú dokonca pociťované na úrovni fyzickej – diskomfortom, zvieraním v bruchu, doslova na žalúdku, črevách, či stiskom pri srdci. Intuitívne usudzovanie je považované za asociatívne čiže samozrejmé a podľa mnohých za bezchybné. Využitie intuície je veľmi prínosné v prípadoch kde nie je priestor a dostatok času na vykonanie analýzy danej situácie.

201007-omag-eureka-moment-949x534

INTUÍCIA A NIELEN JOGA 

Prečo nás zaujíma a prečo som sa ju rozhodla podrobiť skúmaniu je dôvod, že má pre nás obrovský prínos aj v skúmaní našej mysle, procesov ktoré fungujú v rámci jogy, pomáha nám adaptovať sa na nové podmienky, pri mentálnom raste,  je expanzívna a na ničom závislá, spontánna a tak trochu mimo kontrolu skúmajúcej a všeanalyzujúcej a vyhodnocujúcej mysle. Čiže parádna vec 🙂

cbab49b8f1ddc176e6d4003b473a5d1aDem0MPxX4AEUdkb

 

VNÚTORNÝ UČITEĽ

Ako však spolu súvisí intuícia a vedomie vo forme vnútorného učiteľa? Ako som vyššie spomínala, každý jeden človek má schopnosť vypestovať si istú mieru vnútorného vnímania či intuície, predpokladom je na to odstrániť poryvy analyzujúcej mysle, odhodenie racionálizujúcich stereotypov, pomôže tiež časová tieseň , či nedostatok vhodných informácií a algoritmov (ako by chýbali vstupné dáta nášmu ľudskému superpočítaču- nášmu mozgu a vyhodnocujúcej mysli). Poznáte ten prípad keď niekoho stretnete a máte z neho nejaký pocit, do pár sekúnd, z jeho ľudskej prirodzenosti, ešte predtým, než otvorí ústa, než k vám týmto spôsobom prídu ,,dáta” o jeho správaní, vystupovaní, premýšľaní o tom kto ,,v skutočnosti” je a aký je. Informácie môžu byť skreslené, dáta sú len jedným parametrom, ktorý vstupuje do hry a čo naša intuícia, pocity o danom človeku? Prvý dojem sa deje oveľa skôr pred podaním ruky či prvým vysloveným slovom. Tento postoj a takémuto intuitívnemu skúmaniu môžeme podrobiť aj sami seba. Nie je to úžasné? Že aj my sami sa vyhodnocujeme na základe racionalizujúcej a posudzovacej mysle? A môžeme to zmeniť! Môžeme sa naučiť pestovať pochopenie svojho vnútorného hlasu. Proces komunikácie so svojim ,,vnútorným ja” sa nazýva našim ,,vnútorným učiteľom.” A verte, že vo vašom živote je tento vnútorný učiteľ najcennejším zdrojom informácií a múdrosti na ceste k sebapoznávaniu. Je to najprecíznejší učiteľ, akého si môžete vôbec nájsť k sebaštúdiu a k získaniu vnútorného vedenia. Keď sa spoznáte po každej možnej stránke, získate schopnosť vysporiadať sa s akoukoľvek situáciou a budete prežívať v absolútnej pravde (samozrejme subjektívnej, pre váš svet).  Keď v danom okamihu spoznáte úprimne a pravdivo motívy svojich úmyslov, môžete účinne konať, alebo kľudne aj nekonať :). Vo fyzickej rovine jogy sa naučíte úprimne okrem svojho duševného stavu vnímať aj stav telesný.  Uvediem príklad. Keď cítim napríklad tuhosť a zároveň mám vedomosť a teda ovládam cviky na uvoľnenie danej časti tela, potom je môj pocit stuhnutosti zároveň mojim vnútorným učiteľom smerom k nielen vypestovanej vnímavosti ale predovšetkým súčasne aj povelom k nápravnej akcii. Keď zistíme, že hlasy z vášho vnútra sú našimi radcami, potom sa stávame učiteľom sami sebe. Spoznávame sa, svoje myšlienky, vnemy, pocity, nič netlmíme, nie sme k nim ľahojstajní, oni len pomaly sami ustávajú ale predtým ticho šepocú ako sprievodcovia do nášho vnútra. A je len na nás, ako hlboko sa ponoríme a čo tam objavíme. Môžeme ale nemusíme zaujať postoj, že tok informácií ktorý sme otvorili ide od nášho vnútorného učiteľa, od nášho prirodzeného ja, od nás samých. Vedomým cvičením s plným vnímaním (a vôbec nemusí ísť len o jogu) získame silu a pevnú osobnosť. Prvým krokom je sebadôvera. Dôvera vo vlastné pocity, postoje, činy, potreby a i. To tvorí základ všetkých ostatných vzťahov nášho života. Skutočne to nie je o pokročilosti, technickej náročnosti, všakovakých vonkajších fyzických formách, pozíciách, telách, svaloch atď. Je to o otvorenejšom vnímaní, širších uhloch pohľadoch, ísť do hĺbky, namiesto na povrch, reagovať bezpostredne a priamo, objaviť nový zmysel sebavnímania (seba-dôvery, seba-lásky, seba-vedomia), prostredníctvom hlasu svojho VNÚTORNÉHO UČITEĽA – SEBA SAMÉHO.

 

Dáta a výplody našej mysle sa môžu mýliť, to čo cítime intuitívne sa nikdy nemýli. Náš život nie je analýzou, štatistikou ani matematikou aby sme dávali toľko priestoru ,, ráciu”. To sme my, osoby vnímajúce a cítiace, nie roboti, nie stroje.

Dominika Kováčiková

POVEDALI O INTUÍCII 

Vyberám pár báječných citátov od ešte báječnejších ľudí 🙂

stiahnuť (1)

,,Je to skrz logiku, že dokazujeme, ale skrz intuíciu, že objavujeme. Vedieť ako posudzovať je dobré, ale vedieť ako tvoriť je lepšie” – Jules Henri Poincaré bol francúzsky matematik, fyzik, astronóm a filozof, zakladateľ konvencionalizmu, člen Parížskej akadémie vied. V roku 1905 dospel súčasne s Einsteinom k základným pojmom špeciálnej teórie relativity.

58d933112c00002400ff0a10

,,Jedinou hodnotou vecou je naša intuícia.” 

,,Verím v intuíciu a inšpiráciu. Predstavivosť je dôležitejšia ako vedomosť. Znalosti sú obmedzené, zatiaľ čo predstavivosť zahŕňa celý svet, stimuluje pokrok a rodí vývoj.”

,,Verím v intuíciu a inšpiráciu… Občas cítim, že mám pravdu.”

,,Intuitívna myseľ je posvätný dar a racionálna myseľ je verným služobníkom. Vytvorili sme spoločnosť, ktorá ctí služobníka a zabudla na dar.”

Albert Einstein bol nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie.

stiahnuť (2)

,,Intuícia je jediným skutočným sprievodcom v živote.”

,,Intuícia je šepotom duše.”

Jiddu Krishnamurti, pseudonym Alsion, bol indický filozof, predstaviteľ džňánajogy, a básnik. Najväčší duchovný učiteľ 20. storočia, ktorého zaraďujú v rámci filozofie k učiteľom života k akým patril napríklad H. D. Thoreau alebo A. Schweitzer.

 

bfa4452bae55f09ff9906efcf7117b58

,,Intuícia je kľúčom ku všetkému, v maľbe, tvorbe filmov, biznise- ku všetkému. Myslím, že by ste mohli mať intelektuálne schopnosti, ale ak môžete zdokonalovať svoju intuíciu, o ktorej sa hovorí, že je spojením emócie a intelektom dohromady, vtedy sa objavuje poznanie.”

,,Život je plný abstrakcií a jediný spôsob, ako tomu dať hlavu a pätu, prichádza skrz intuíciu.”

David Lynch ♥ je americký filmový režisér, scenárista, tvorca a maliar. Jeho filmy sú známe hlavne kvôli značnej dávke surrealizmu spolu s desivými a snovými scénami. Svoju kariéru začínal krátkometrážnými snímkami, obsahujúcich hlavne “stop-motion” animáciu. Je autorom takých legendárnych snímkov ako Dune, Mestečko Twin Peaks (seriál aj film), Modrý zamat, Mullholand Drive a mnohých ďalších

alan-alda-intuition

,,Musíš opustiť mesto svojho pohodlia a ísť do divočiny svojej intuície. To čo objavíš bude úžasné. To čo objavíš si TY”

Alan Alda, vlastným menom Alphonso Joseph D’Abruzzo, je americký herec, režisér a scenárista, ktorý sa do širokého povedomia televíznych divákov na celom svete zapísal svojou rolou chirurga Benjamina Frenklina „Hawkeyho“ Piercea v seriáli M*A*S*H.

45db21731b26ecc4a88af0d93297b0fa

,,Intuícia je videnie dušou.”

Dean Ray Koontz je americký spisovateľ, ktorý je známy predovšetkým ako autor thrillerov. V niektorých svojich knihách používa prvky sci-fi a hororu.

353633.png

,,Žena vie skrz intuíciu alebo inštinkt čo je pre ňu najlepšie.”

Marilyn Monroe, vlastným menom Norma Jeane Mortensonová bola americká filmová herečka, modelka a speváčka. Preslávila sa ako vzor a jeden z najznámejších sexuálnych symbolov 50. rokov 20. storočia. Napriek tomu, že jej skutočná kariéra trvala len jednu dekádu, jej filmy vo svojej dobe mali zisk 200 miliónov dolárov.

 

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s